جمعیت هلال احمر استان البرز

نوشته شده در تاریخ 30 مرداد 95 چاپ

آموزش امداد و کمکهای اولیه در مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان البرز

آموزش بیش از صد نفر از دانشجویان و اساتید در طرح تابستانی امور فرهنگی و فوق برنامه  مرکز علمی کاربردی جمعیت هلال احمر استان البرز  .
دکتر غلامرضا عنایت با تاکید بر ماموریت جمعیت هلال احمر، آموزش همگانی امداد و کمک های اولیه و تحقق چشم انداز جمعیت را  وظیفه مهم و حیاتی دانست و  برنامه ریزی برای آموزش امداد و کمک های اولیه به تمام اساتید و  دانشجویان مرکز هلال احمر  و همچنین سایر مراکز علمی کاربردی و دانشگاه هایاستان البرز را از اولویت های این مرکز عنوان نمود.

Back To Top