جمعیت هلال احمر استان البرز

نوشته شده در تاریخ 6 مرداد 95 چاپ

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام ورودی های جدید

1. تصویر کلیه صفحات شناسنامه و اصل جهت مطابقت. ( دوسری )

2.تصویر دو روی کارت ملی و اصل جهت مطابقت.( دوسری )

3. 6 قطعه عکس 4*3  همانند، تمام رخ ،پشت زمینه سفید ( تهیه شده در سال جاری و با حجاب کامل اسلامی )

4.رسید پستی مبنی بر تائیدیه تحصیلی.

5.اصل و تصویر گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه برای مقطع کاردانی و اصل و تصویر گواهینامه پایان تحصیلات کاردانی برای مقطع کارشناسی جهت کلیه پذیرفته شدگان آزاد و شاغل.( پذیرفته شدگان باید در زمان ثبت نام فارغ التحصیل باشند و در غیر این صورت قبولی آنها ملغی می گردد.)

6.پذیرفته شدگانی که گواهی پایان دوره برای آنها صادر نشده است میبایست اصل فرم تکمیل شده تائیدیه معدل کاربرگ 102 که ممهور به مهر و امضای اداره آموزش و پرورش منطقه ، رئیس دبیرستان یا هنرستان باشد را ارئه نمایند.

7.گواهی معدل دار جهت افرادی که گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل میباشد.

8.تصویر کارت پایان خدمت ، معافیت دایم کفالت ، معافیت دایم پزشکی و یا فرم کامپیوتری زمان صلح برای آقایان و اصل آن جهت مطابقت.( دوسری )

9. آن دسته از دانشجویان شاغل در نیروهای مسلح که کارت پایان خدمت ندارند باید کارت شناسایی معتبر و همچنین مجوز تحصیل از یگانه مربوطه یه همراه داشته باشند.

در صورت استفاده از سهمیه شاغلین:

-         تصویر آخرین فیش حقوقی یا حکم کارگزینی یا قرارداد همکاری و اصل آن جهت مطابقت.

-          تکمیل اصل فرم استفاده از سهمیه شاغل مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش دوره مذکور

Back To Top